rechenpfennige-rekenpenningen-jetons

Subtitle

Venus-jetons

Welcome

Newest Members

Recent Photos

Venus

Since about 8 years I've worked on a book about 100 years Venusjetons - see pictures. Questions to answer: is it Venus on these jetons? what is the meaning of these figure? Where do these jetons come from (the Netherlands and Nuremberg or....).

A part of these investigation (Southern-Netherlands Venusjetons 1488-1512)  is published in Jaarboek 99, 2012, of the Royal  Dutch Numismatic Society

 now available: the completed book see https://members.webs.com/MembersB/EditPage/index.jsp?pageID=105901387

                             

Van 2006 tot 2015 heb ik gewerkt aan een boek over 100 jaar Venus op rekenpenningen - zie de foto's. Daarbij komen vragen aan bod als: is het Venus die op deze penningen staat afgebeeld? wat is de betekenis daarvan? zijn deze rekenpenningen alleen in de Zuidelijke Nederlanden gemaakt en daarna geïmiteerd in Neurenberg of komen bepaalde nabootsingen elders vandaan?

Een deel van dit onderzoek (Zuid-Nederlandse Venusrekenpenningen 1488-1512) is gepubliceerd in Jaarboek 99, 2012, van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt-en Penningkunde - zie books, articles

 nu beschikbaar het boek: zie https://members.webs.com/MembersB/EditPage/index.jsp?pageID=105901387

  

 Etwa acht Jahren habe ich gearbeitet an einem Buch  im Betreff Venusrechenpfennige. Dabei suche ich eine Anwort auf Fragen als: Ist es Venus? Was bedeutet sie? Kommen die Nachahmungen von Süd-Niederländische Venuspfennige nur aus Nürnberg oder...?   

Das erste Teil (Süd-Niederländische Venusrechenpfennige 1488-1512) erschien im Jahrbuch 99, 2012, Kön.Niederl. Numismatsche Gesellschaft

Jetzt zu bekommen das komplette Buch - siehe  https://members.webs.com/MembersB/EditPage/index.jsp?pageID=105901387